Stanice

Vydání CNG karty

Stanice společnosti innogy

Programem CNG a výstavbou plnicích stanic stlačeného zemního plynu CNG je v energetické skupině innogy pověřena společnost innogy Energo, s.r.o. 

innogy Energo zajišťuje prodej CNG klasickou formou prodeje pohonné hmoty CNG zákazníkovi formou outsourcingu. RWE Energo je investorem, realizuje stanice tzv. na klíč přímo pro potenciálního zákazníka – velkoodběratele, zajistí kompletní inženýrské činnosti, územní řízení, stavební povolení vč. kolaudace, projektové práce a provádí prodej CNG vč. vlastního provozování stanice se zajištěním servisu, údržby a oprav.

innogy Energo realizuje stanice na základě smluv (o dodávce CNG, nájemní smlouva na pozemek) s potenciálním velkoodběratelem CNG. Ceny CNG jsou vázány na vývoj cen benzinu a nafty vždy tak, aby byl zachován odstup od těchto pohonných hmot a to jak v období vysokých tak i nízkých cen. Tímto je zachována v každém období cenová výhodnost CNG. Pro velkoodběratele jsou poskytovány velkoobchodní slevy.

 

  
Svět, Evropa, Česká republika
Motoristé mají ve světě k dispozici více než 26,6 tisíc CNG plnicích stanic. V Evropě je přes 4,6 tisíce CNG stanic. Nejvíc veřejných CNG stanic je v Německu - 904, v Itálii - 903, Rusku - 251, v Rakousku - 203, ve Švýcarsku - 136. V České republice je v současnosti přes 130 veřejných CNG stanic a jejich počet rychle roste.

CNG plnicí stanice - rychlé plnění
Zemní plyn z plynovodní sítě je v CNG plnicích stanicích vysušován v sušičkách plynu a pomocí kompresoru stlačován na tlak 20–30 MPa. CNG plnicí stanice mají výkon kompresoru vyšší než 20 m3/hod. CNG je poté skladován v soustavě tlakových zásobníků, vzájemně propojených. Při vlastním plnění CNG do vozidel se přepouští stlačený zemní plyn z tlakových zásobníků prostřednictvím výdejního stojanu do tlakových nádob ve vozidle. Plnicí pistole na hadici výdejního stojanu se připojí pomocí rychloupínacího systému na plnicí koncovku vozidla. Doba plnění CNG vozidla je srovnatelná s čerpáním kapalných pohonných hmot (3–5 minut).

CNG plnicí zařízení - pomalé plnění
Plnění CNG do vozidel se provádí přímo pomocí plnicího zařízení (bez tlakových zásobníků). Hlavní součásti plnicího zařízení jsou kompresor, výdejní zařízení, měření a regulace. Výkon kompresoru je do 20 m3/hod. Plnění probíhá zpravidla několik hodin v době, kdy vozidlo není v provozu – v nočních hodinách nebo v přestávkách jízdy. Tento způsob plnění CNG je vhodný především pro osobní a lehké nákladní automobily, které parkují na stálém místě a nejezdí nepřetržitě. Často je  využíván i pro některá speciální vozidla – pro vysokozdvižné vozíky ve skladech nebo pro rolby ledu na zimních stadionech.