Stanice pro pomalé plnění

Plnění aut zemním plynem se provádí přímo pomocí kompresoru, přičemž může být tankováno několik vozidel současně. Plnění probíhá zpravidla několik hodin v době, kdy vozidlo není v provozu – v nočních hodinách nebo v přestávkách jízdy.

V praxi se setkáváme s řadou názvů zařízení pro pomalé plnění, oficiální mezinárodní název je VRA – Vehicle Refuelling Appliance (zařízení / přístroj / pro plnění vozidel). Často je také používán název FuelMaker, odvozený od kanadského výrobce s dominantním postavením na trhu. V češtině použití tohoto zařízení nejlépe vystihuje pojmenování „domácí plnička plynu“.

Norma definuje pomaluplnící zařízení jako přístroj, jehož hlavní součástí je kompresor zemního plynu a který zároveň nezahrnuje zásobník plynu. Zařízení je limitováno maximálním výkonem 20 m3/hod, maximálním plnícím tlakem 26 MPa a maximální skladovací kapacitou plynu 0,5 m3.

Schéma pomaluplnící stanice

Výhody a nevýhody pomaloplnících stanic

Výhody

 1. Instalace
  -  jednoduchá, zařízení lze instalovat všude, kde je zaveden plyn a elektřina
  -  snadné přemístění v případě potřeby
  -  rychlá doba výstavby
   
 2. Snadná obsluha
  -  před plněním nasazení hadice na plnící ventil vozidla a stisknutí tlačítka START
  -  po ukončení plnění odpojení hadice
  -  minimum servisních požadavků
   
 3. Plně automatizovaný provoz
  -  plnění vozidla probíhá plně automaticky, při dosažení maximálního přípustného tlaku se zařízení automaticky vypne
  -  elektronický systém diagnostikuje provoz zařízení – vstupní a výstupní tlak, okolní teplotu, provozní hodiny …
  - kompenzace maximálního plnícího tlaku v závislosti na venkovní teplotě
 4. Ekonomika
  -  nižší cena pohonné hmoty, její výše závisí na ceně zemního plynu a elektřiny v místě plnění
 5. Bezpečnost
  -  automatické přerušení plnění při úniku plynu nebo porušení plnící hadice
 6. Nízká hlučnost
   
 7. Nezávislost
  -  na infrastruktuře veřejných stanic zemního plynu
  -  na čerpacích stanicích klasických pohonných hmot
  -  „Každý den vyjíždím s plnou nádrží“

Nevýhody

 1. Pořizovací cena

Pomaluplnící zařízení jsou vhodná především pro osobní a lehké nákladní automobily, které parkují na stálém místě a nejezdí nepřetržitě. V Kanadě a USA jsou využívána i pro některá speciální vozidla – vysokozdvižné vozíky nebo rolby ledu na zimních stadionech.
 
Jedna malá čerpací stanice plynu umožňuje běžně plnit 1 až 2 vozidla, v případě optimálního harmonogramu plnění i 4 až 6. Optimální počet vozidel záleží na jejich konkrétních projezdech a z toho plynoucích požadavků na četnost plnění.
 
Společnosti s velkým počtem vozidel na zemní plyn např. pošty, zásobovací firmy, plynárenské společnosti používají ve svých areálech až desítky malých čerpacích stanic na zemní plyn.
 
FuelMaker je možné doplnit o tlakové zásobníky plynu a výdejní stojan, což umožní rychlé plnění. U této varianty je počet vozidel omezen kapacitou zásobníků a dobou potřebnou k jejich doplnění. Tato varianta je proto vhodná v začátcích plynofikace dopravy, kdy počet vozidel na zemní plyn je nízký a nevyplácí se zatím stavět rychloplnící stanici.

Malé, pomaluplnící stanice zemního plynu jsou v některých případech vhodnějším řešením než velké rychloplnící stanice. Mají výhodu v rychlé době pořízení, mohou být instalovány všude tam, kde je zaveden zemní plyn a jejich velikost lze dimenzovat s ohledem na optimální ekonomiku. Pro řadu podnikatelů nebo firem mohou být zároveň s převodem vozového parku na zemní plyn ekonomicky zajímavým projektem.

FuelMaker

FuelMaker - detail

mini-FuelMaker

CNG parkoviště

Doplňování plynu

CNG auto

INTERAKTIVNÍ MAPA

VÝROBCI CNG STANIC

SLOVNÍK POJMŮ