Výhody CNG

Výhody CNG:

1. Významná úspora na provozních nákladech. CNG je vůbec nejlevnější pohonnou hmotou, navíc je dlouhodobě garantována z důvodu minimální výše spotřební daně (tj. podle zákona o spotřebních daních). Cena CNG vč. DPH se pohybuje kolem 25 Kč/kg což odpovídá 18 Kč/m3 – což je ekvivalent 1 litru benzinu. Jinak řečeno jsou náklady na ujetý kilometr okolo 1 Kč. V případě přeplňovaných motorů TSI jsou při nižší spotřebě dokonce náklady pod 1 Kč/km. Pro vozy CNG od r. 2009 dále platí nulová sazba silniční daně.

2. Ekologický provoz CNG automobilů. Emise CO2 se pohybují na úrovni 120 až 140 g/km. Společnost, která má zájem se prezentovat ekologickým přístupem k životnímu prostředí má v tomto případě jedinečnou příležitost. Tzv. zelené fleety se začínají postupně objevovat i v ČR.

3. Dostupná pořizovací cena. CNG automobily obecně mají obdobnou pořizovací cenu jako vozy  naftovými motory, záleží potom na výbavě vozu, specielních technických požadavcích, vyjednaných podmínkách s konkrétním prodejcem apod. Některé leasingové společnosti připravují lepší obchodní podmínky pro tyto ekologické vozy.

4. Bezpečnost. CNG automobily nejsou tzv. přestavované, mají veškeré garance od výrobců, kteří ručí za vývoj a koncepci vozu, komponenty, materiály, montáž atd. Vzhledem k vysokým pracovním tlakům CNG je právě bezpečnosti vozů věnována výjimečná pozornost, takže výsledkem je bezpečnější způsob uložení pohonné hmoty v robustních tlakových nádržích vybavených speciálními multifunkčními ventily. Výsledkem je potom vyšší bezpečnost provozu těchto automobilů než u kapalných PHM či LPG! V současné době je možné i parkování CNG vozů v podzemních hromadných veřejných garážích, které ale musí být dovybaveny např. detektory úniku plynu či odvětráváním..

5. Tankování a způsob úhrady za odebraný CNG. Plynárenské společnosti provozují jednotný platební karetní systém, zákazník je v rámci smlouvy o vydání karty seznámen se samoobslužným tankováním, obdrží platební kartu CNG Card Centra, na kterou samoobslužně tankuje na většině CNG stanicích v ČR. Po skončení měsíce obdrží fakturu s výpisem natankovaného CNG ve všech stanicích nebo může platit inkasem z účtu. Platba v hotovosti či na jiné bankovní karty nebo CCS karty je omezena, informace lze nalézt na stránkách  www.cng.cz u jednotlivých stanicích.

 

                                                                      

 

6. Počet CNG stanic. Dnes je v provozu 120 veřejných stanic, každý rok je předpoklad uvedení minimálně 10 nových stanic do provozu. Plynárenské společnosti se zavázaly k výstavbě 100 stanic za vhodných ekonomických podmínek, dále staví stanice i jiné soukromé společnosti. V případě soustředění většího počtu firemních CNG vozů v 1 středisku či 1 lokalitě, lze postavit i firemní neveřejnou stanici přímo v areálu společnosti.

 

CNG CARD SYSTEM

AKTUALITY O CNG

KONTAKTY NA IMPORTÉRY