Náklady na CNG vůz

Jednoznačnou výhodou vozidel s pohonem na CNG je jejich velmi úsporný provoz. CNG je vůbec nejlevnější pohonnou hmotou v České republice. Provozní náklady na palivo jsou ve srovnání s benzinem nebo naftou o cca 25 % nižší. Spotřeba vozů v m3 CNG na 100 km je téměř shodná jako spotřeba v litrech benzinu.

Pořizovací ceny nových CNG automobilů jsou zpravidla srovnatelné s cenami aut na klasická paliva. Pokud je ale cena CNG aut u některých značek mírně vyšší, jsou tyto vícenáklady díky nízké ceně CNG rychle zpátky a pak jezdíte levněji.

CNG je výhodný zejména u vozidel s vyšší počtem ujetých kilometrů za rok. U nich se příznivá ekonomika CNG projeví velmi rychle.

Jaký je vývoj cen PHM

cena

Cena CNG je v kg, v 1 kg je 1,4 m3 CNG. Jeden m3 CNG pak odpovídá energeticky jednomu litru benzinu.