Bezpečnost

Vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější než vozidla používající benzin nebo naftu.
Tento fakt vyplývá z fyzikálních vlastností zemního plynu i ze zkušeností z dlouhodobého provozu.

Zemní plyn je oproti kapalným palivům (benzinu, naftě, LPG) lehčí než vzduch

Teplota vzplanutí i vznícení u zemního plynu je oproti benzinu mnohonásobně vyšší.

Silnostěnné plynové tlakové nádoby, vyráběné z oceli nebo kopozitních materiálů, jsou bezpečnější než tenkostěnné nádrže na kapalné pohonné hmoty. Tlakové nádoby procházejí řadou zkoušek mnohem přísnějších oproti zkouškám nádrží kapalných paliv. Hlavně se zkouší odolnost proti nárazu, požáru, zvýšení tlaku. Ani v praktickém provozu (při havárii plynových vozidel, kdy byl automobil totálně zničen, nebo po požáru garáže plynových autobusů) nedošlo k významnějšímu poškození plynových nádob. Aby byla bezpečnost vozidel na zemní plyn zajištěna dlouhodobě, jsou předepsány periodické kontroly a revize plynového zařízení.

Zemní plyn má nejpříznivější mez výbušnosti ve směsi se vzduchem ze všech pohonných hmot.

Dopravní nehoda

V případě dopravní nehody vozidla s pohonem na CNG je postup zásahu hasičů obdobný jako u vozidel na naftu nebo benzin. Oproti benzinovým pohonům mají vozidla jezdící na CNG několik pojistných prvků navíc. V prvé řadě se jedná o automatické pojistné ventily, které při poruše nebo přerušení vedení pohonných hmot přeruší dodávku zemního plynu z tlakové lahve do motoru. Dále je také na každé nádrži se zemním plynem ruční ventil, kterým lze nádrž s plynem uzavřít.

Bezpečnostní ventily tlakových nádob CNG automaticky vypínají přívod paliva při:

vypnutí motoru;

netěsnosti palivového systému.

Ověření lze provést:

čichem;

detekčním přístrojem.

Při pochybnosti o automatickém uzavření lze uzavřít ruční ventil tlakových nádob.

Doporučený postup u zásahu při dopravní nehodě

Postup je obdobný jako u požáru vozidla s klasickým pohonem na benzin/naftu (vozidlo CNG má i nádrž s klasickým palivem).

Stlačený zemní plyn (CNG) v osobní dopravě a jeho bezpečnost

Z chemického hlediska je zemní plyn směs plynných uhlovodíků s proměnnou příměsí neuhlovodíkových plynů. Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu CH4 . Zemní plyn je hořlavý, výbušný plyn, bez barvy a bez zápachu (pro účely signalizace úniku plynu se odorizuje). Zemní plyn je nejedovatý, má zanedbatelné toxické vlastnosti. Oproti kapalným palivům je lehčí než vzduch. Teplota vznícení zemního plynu 540 °C je oproti benzinu dvojnásobná. Zemní plyn není toxický ani korozivní, nemůže kontaminovat půdu ani podzemní vody.