FAQ

 1. Lze plnit do vozidla s pohonem na propan-butan také zemní plyn?

  Nikoliv. Jedná se o rozdílná paliva a technologie. Plnicí koncovky pro tankování CNG nelze použít pro tankování LPG a naopak.

 2. Je zemní plyn bezpečný?

  Vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější než vozidla používající benzin nebo naftu. Tento fakt vyplývá z fyzikálních vlastností zemního plynu i ze zkušeností z dlouhodobého provozu.

 3. Zvládnu CNG vozidlo natankovat?

  Tankování CNG je velmi jednoduché. Podívejte se na následující video.

 4. Na jakém principu jezdí vozidla na CNG?

  Při jízdě se CNG prostřednictvím vysokotlakého plynového potrubí dostává do vysokotlakého regulátoru, kde dochází k redukci tlaku plynu na potřebný provozní tlak. Krokový motorek na základě signálů z řídicí jednotky průběžně upravuje množství plynu do směšovače v optimálním režimu výkonu, spotřeby paliva a množství emisí. Ve směšovači dochází ke smísení paliva - zemního plynu - se vzduchem a k vytvoření zápalné plynné směsi. Směšovač má stejnou funkci jako karburátor či vstřikování při použití benzinu. Elektronická část plynové zástavby - řídící jednotka a emulátor (přerušovač vstřiku) - slouží ke správnému provozu vozidla na zemní plyn, přerušuje vstřikování benzinu a řídí dávkování plynu. U přístrojové desky je umístěn ukazatel množství plynu i benzinu.

  Novější modely CNG vozidel již nemají přepínač paliva a automaticky jezdí na CNG; a teprve v okamžiku, kdy dojde k vyčerpání CNG, přepne provoz automaticky na benzin.

 1. Kolik stojí CNG?

  Cena CNG je na plnicích stanicích udávaná za kg. Pro srovnání s cenou benzinu je ale potřeba znát cenu CNG za m3. Přepočet je jednoduchý. V 1 kg CNG je 1,4 m3. A 1 m3 energeticky odpovídá 1 litru benzinu. 

 2. Kolik stojí CNG auta?

  Cena CNG aut je dnes již srovnatelná s cenami vozidel na klasické pohonné hmoty. Na trhu je u nás k dispozici několik typů sériově vyráběných CNG vozidel. Od malých osobních přes vozy užitkové až po tahače či kamiony.

 3. Co je CNG karta?

  Pro tankování automobilů na CNG byl vyvinut jednotný platební karetní systém CNG Card Centrum. Každý vlastník CNG vozu by si měl požádat o vydání karty CNG. Tankování v hotovosti či na jiné platební karty je omezeno.

  Za odebraný CNG na všech stanicích v systému CNG Card Centra je 1x měsíčně zaslána faktura s výpisem tankování, dále je možnost zaslání faktury mailem nebo platit inkasem z účtu zákazníka. V případě neuhrazení faktury je po 2 výzvách k zaplacení karta zablokována.

  Kartu CNG vydávají společnosti, které jsou účastníky v rámci provozování platebního systému.

 1. Jak CNG natankovat?

  Všechny CNG stanice jsou bezobslužné, ale nemusíte se tankování CNG obávat: na každém stojanu je umístěn návod k tankování, a navíc je zde uveden kontakt, kde vám rádi s problémy pomohou. Že je natankování jednoduché, můžete vidět i na tomto videu:

 2. Rozdílné koncovky pro plnění osobních aut a autobusů?

  Pro tankování osobních a užitkových vozidel se používá koncovka NGV1. Pro plnění např. kamionů či autobusů se používá koncovka NGV2. Nemusíte se ale bát. Na každé stanici je především koncovka NGV1.

 1. Jaké jsou výhody CNG?
  • Významná úspora na provozních nákladech

   Cena CNG je na plnicích stanicích udávaná za kg. Pro srovnání s cenou benzinu je ale potřeba znát cenu CNG za m3. Přepočet je jednoduchý. V 1 kg CNG je 1,4 m3. A jeden m3 energeticky odpovídá 1 litru benzinu. Pro vozy CNG od r. 2009 také platí nulová sazba silniční daně.

  • Ekologický provoz CNG automobilů
   Emise CO2 se pohybují na úrovni 120 až 140 g/km. Společnost, která má zájem se prezentovat ekologickým přístupem k životnímu prostředí, má v tomto případě jedinečnou příležitost. Tzv. zelené fleety jsou dnes ve větších firmách samozřejmostí.
  • Dostupná pořizovací cena
   CNG automobily mají obdobnou pořizovací cenu jako vozy s naftovými motory, záleží potom na výbavě vozu, speciálních technických požadavcích, vyjednaných podmínkách s konkrétním prodejcem apod. Některé leasingové společnosti mají lepší obchodní podmínky pro tyto ekologické vozy.
  • Bezpečnost
   CNG automobily nejsou tzv. přestavované, mají veškeré garance od výrobců, kteří ručí za vývoj a koncepci vozu, komponenty, materiály, montáž atd. Vzhledem k vysokým pracovním tlakům CNG je právě bezpečnosti vozů věnována výjimečná pozornost, takže výsledkem je bezpečnější způsob uložení pohonné hmoty v robustních tlakových nádržích vybavených speciálními multifunkčními ventily. Výsledkem je vyšší bezpečnost provozu těchto automobilů než u klasických pohonných hmot. V současné době je možné i parkování CNG vozů v podzemních hromadných veřejných garážích, které ale musí být dovybaveny např. detektory úniku plynu či odvětráváním.
  • Tankování a způsob úhrady za odebraný CNG
   Plynárenské společnosti provozují jednotný platební karetní systém CNG Card Centra. Zákazník je v rámci smlouvy o vydání CNG karty seznámen se samoobslužným tankováním, obdrží platební kartu CNG Card Centra a na tu samoobslužně a bezhotovostně tankuje na většině CNG stanicích v ČR. Po skončení měsíce obdrží fakturu s výpisem natankovaného CNG ve všech stanicích nebo může platit inkasem z účtu. 
  • Počet CNG stanic
   Dnes je v provozu přes 220 veřejných stanic, cílovým počtem je pak 250 CNG stanic.