Ekologie

Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem. A to nejen dnes sledovaných škodlivin, ale také karcinogenních látek.

Ekologické výhody zemního plynu v dopravě jsou jednoznačné, vyplývají z jeho složení, především poměru atomů uhlíku a vodíku v molekule. Zemní plyn je tvořen z cca 98 % metanem CH4 s příznivým poměrem uhlík/vodík =1/4.
Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem. A to nejen dnes sledovaných škodlivin – oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhličitého, pevných částic, ale také i karcinogenních látek – polyaromatických uhlovodíků, aldehydů, aromátů včetně benzenu. Rovněž vliv na skleníkový efekt je u vozidel na zemní plyn menší v porovnání s benzinem či naftou. Oproti benzinu zemní plyn nabízí potenciál 20–25% snížení emisí CO2.

Zkušenosti z praktického použití vozidel s pohonem na zemní plyn ukázaly, že provoz těchto vozidel se oproti provozu vozidel s naftovými motory z hlediska životního prostředí vyznačuje především následujícími výhodami:

 • výrazné snížení emisí pevných částic (PM – Particulate Matters), které jsou u naftových motorů považovány z důvodu mutagenních a karcinogenních účinků za nejškodlivější;
 • kouřivost vznětových motorů je u plynových pohonů prakticky eliminována;
 • snížení dalších dnes sledovaných složek emisí – oxidů dusíku NOx a emisí oxidu uhelnatého CO;
 • snížení emisí oxidu uhličitého (skleníkového plynu) cca o 10 -15 %;
 • výrazné snížení nemetanových, aromatických a polyaromatických uhlovodíků (PAU), aldehydů;
 • snížení tvorby ozónu v atmosféře nad zemí, který způsobuje tzv. „letní smog“;
 • spaliny z motorů na zemní plyn neobsahují oxid siřičitý (SO2);
 • do zemního plynu se nepřidávají aditiva a karcinogenní přísady;
 • plynové motory mají tišší chod, úroveň hluku plynových autobusů oproti naftovým je díky „měkčímu“ spalování nižší o 50 % vně vozidel, o 60 - 70 % uvnitř vozidel;
 • při tankování nevznikají žádné ztráty paliva (odpařování nafty);
 • nemožnost kontaminace půdy v důsledku úniku nafty na silnici, v garáži.