O CNG

Zemní plyn je plnohodnotnou alternativou k palivům vyráběným z ropy. Představuje snadno dostupný zdroj mnohonásobně přesahující zásoby ropy. Navíc je to palivo přátelské k životnímu prostředí. Při jeho používání pocítíte jen minimální odlišnosti.

Zemní plyn představoval jedno z prvních paliv pro pohon motorových vozidel se spalovacími motory. Vzhledem k nástupu motorové nafty a benzinu od něj výrobci motorových vozidel záhy upustili. Současné automobilky tak objevují palivo minulosti. Ze stlačeného zemního plynu (CNG) se stává palivo budoucnosti. Česká ministerstva počítají se silnou podporou CNG, jakožto představitele ekologického paliva. V blízké budoucnosti by měl stlačený zemní plyn pohánět každé 10. auto na našich silnicích.

Přesvědčíme vás o tom, že CNG dává smysl.

Co je CNG?

naklady

CNG je moderní, ekologická a ekonomicky výhodná pohonná hmota.

Proč CNG?

kalkulacka

Cena CNG je v kg, v 1 kg je 1,4 m3 CNG. Jeden m3 CNG pak odpovídá energeticky jednomu litru benzinu.