Plnění vozidel

CNG stanice jsou plně samoobslužné. Návod na plnění CNG je uveden jak ve smlouvě na vydání CNG karty, tak na každé stanici.

návod_plnici_stanice

CNG karta

V ČR funguje již několik let systém CNG CardCentra, do kterého je zapojena většina CNG stanic. Na těchto stanicích lze platit tzv. CNG kartou, každý motorista by si ji měl pořídit. Její výhodou je samoobslužné a bezhotovostní tankování. Další možnosti platby za natankování CNG mohou být na některých stanicích omezené. Na stanicích je většinou ještě možnost platby bankovní karty a několik stanic je vybaveno i možností platby v hotovosti. Platby na CNG stanicích umístěných u klasických čerpacích stanic pak většinou probíhají v shopu "benzinky".

Při platbě pomocí CNG karty obdrží zákazník fakturu v měsíčním vyúčtování na počátku následujícího měsíce. Pokud zákazník po opakované výzvě k úhradě za odebraný plyn nezaplatí, je mu karta zablokována.

 

Tankování

Zákazník po připojení plnicí koncovky k automobilu zadá PIN na klávesnici či na displeji tankomatu. Po schválení může tlačítkem či páčkou na stojanu spustit tankování. Na displeji stojanu jsou zobrazovány jednotlivé kroky. Po skončení tankování zákazník obdrží lístek smnožstvím natankovaného CNG a cenou.

  

U každého stojanu je podrobný návod s tel. čísly pro případně vzniklý problém.

Většina stanic je vybavena dvěma typy plnicích koncovek. Menší koncovka tzv. NGV1 slouží pro osobní a dodávkové vozy, větší tzv. NGV2 slouží pro tankování autobusů či nákladních vozidel.

Doba plnění je přibližně shodná jako při čerpání kapalných paliv, tj. 3–4 minuty, podle velikosti tlakových nádrží a jejich vyprázdnění.