Plnění vozidel

CNG stanice jsou plně samoobslužné.
Návod na plnění CNG je uveden jak ve smlouvě na vydání CNG karty, tak na každé stanici.

CNG karta navod-tankovani

V ČR funguje již několik let systém CNG CardCentra, do kterého je zapojena většina CNG stanic. Na těchto stanicích lze platit tzv. CNG kartou, každý motorista by si ji měl pořídit. Její výhodou je samoobslužné a bezhotovostní tankování. Další možnosti platby za natankování CNG mohou být na některých stanicích omezené. Na stanicích je většinou ještě možnost platby bankovní karty a několik stanic je vybaveno i možností platby v hotovosti. Platby na CNG stanicích umístěných u klasických čerpacích stanic pak většinou probíhají v shopu "benzinky".

Při platbě pomocí CNG karty obdrží zákazník fakturu v měsíčním vyúčtování na počátku následujícího měsíce. Pokud zákazník po opakované výzvě k úhradě za odebraný plyn nezaplatí, je mu karta zablokována.

Tankování

U většiny CNG stanic je používána plnicí přípojka, která se nasazuje na základě principu "hodin". To znamená: nasadit přípojku s ruční pákou ve směru "3 hodin" a upevnit ji otočením ruční páky na "9 hodin". Po natankování přípojku odpojit opačným způsobem.

Pro zjednodušení tankování se nyní používají i plnicí přípojky obdobné jako pro tankování benzinu či nafty.
Podrobný návod

Po skončení tankování zákazník obdrží lístek s množstvím natankovaného CNG a cenou.

Většina stanic je vybavena dvěma typy plnicích koncovek. Menší koncovka tzv. NGV1 slouží pro osobní a dodávkové vozy, větší tzv. NGV2 slouží pro tankování autobusů či nákladních vozidel.

Doba plnění je přibližně shodná jako při čerpání kapalných paliv, tj. 3–4 minuty, podle velikosti tlakových nádrží a jejich vyprázdnění. U každého stojanu je podrobný návod s telefonními čísly pro pomoc, máte-li problém s tankováním.