Co je CNG?

Je to ekologičtější, levnější, modernější a bezpečnější alternativa k benzinu i naftě. Zkratka CNG znamená stlačený zemní plyn. Jedná se o úplně stejný zemní plyn, jaký jste zvyklí používat i ve vaší domácnosti.

Co přesně znamená CNG?

CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn z anglického originálu Compressed Natural Gas. Jeho hlavní složkou je metan.

Výhody CNG

 • Proti kapalným pohonným hmotám a LPG je bezpečnější a šetrnější k přírodě.
 • Šetří významnou část provozních nákladů při zachování pořizovací ceny i výkonů.
 • Auta navržená na spalování zemního plynu jsou tišší, ekologičtější a mají efektivnější provoz.

Ekologické CNG

Spalováním zemního plynu nevznikají škodlivé či dokonce rakovinotvorné látky. CNG vozy již dnes splňují budoucí ekologické normy EU, a to jen díky spalování zemního plynu. Navíc do CNG se nedá nic přimíchat, a tak je jeho kvalita zaručena. Ani při případném úniku nepředstavuje pro přírodu nebezpečí.

Historie používání jako paliva

19. STOLETÍ

 • Metan byl poprvé použit v Ottově spalovacím motoru už v roce 1872.
 • Brzy se však k pohonu výbušných motorů začaly uplatňovat kapalné pohonné hmoty. V roce 1873 nejprve benzin, později nafta.
 • Benzin a nafta se koncem 19. století a zejména ve 20. století staly rozhodujícími pohonnými hmotami v automobilovém průmyslu.

20. STOLETÍ

 • O návrat plynových vozidel se v první polovině 20. století postaral nedostatek kapalných pohonných hmot za první i druhé světové války.
 • Použití stlačeného plynu k pohonu automobilů má své počátky kolem roku 1930 ve Francii. Tehdy šlo ještě o svítiplyn.
 • Následně se rozšířilo do dalších evropských zemí.

SOUČASNOST

 • V českých zemích se začal plyn k dopravě využívat v roce 1936. Konkrétně se jednalo o používání stlačeného svítiplynu k pohonu automobilů, autobusů a traktorů.
 • Vítkovické železárny jako první vyráběly kompresní tankovací stanice a provozovaly na svítiplyn vlastní nákladní vozy.
 • Zemní plyn jako pohonná hmota se začal v České republice uplatňovat od roku 1981. Tehdy byla provedena první přestavba vozidla na zemní plyn.

Proč si pořídit CNG

naklady

CNG je moderní, ekologická a ekonomicky výhodná pohonná hmota.

Mapa CNG stanic

cena

V současné době je motoristům k dispozici přes 220 CNG stanic. Do roku 2025 se jejich počet navýší až na 250. S CNG tak dojedete kamkoliv.

Jaké jsou náklady na CNG vůz

kalkulacka

Cena CNG je za kg, v 1 kg je 1,4 m3 CNG. Jeden m3 CNG pak odpovídá energeticky jednomu litru benzinu.