Ekologie

Výhody zemního plynu vyplývají z jeho chemického složení. Je tvořen z 98 % metanem CH4 s atomy uhlíku a vodíku zastoupenými v poměru 1:4. Což je nejpříznivější poměr ze všech současných pohonných hmot.

V porovnání s naftovými motory díky tomu má CNG v praxi tyto výhody:

 • Výrazné snížení emisí pevných částic. Ty jsou u naftových motorů považovány za nejškodlivější pro své mutagenní a karcinogenní účinky.
 • Výrazné snížení kouřivosti.
 • Snížení emisí oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a dalších sledovaných složek.
 • Snížení emisí oxidu uhličitého zhruba o 20 až 25 %.
 • Výrazné snížení nemetanových, aromatických a polyaromatických uhlovodíků, aldehydů.
 • Snížení tvorby ozónu v atmosféře nad zemí, který způsobuje tzv. letní smog.
 • Absolutní vyloučení oxidu siřičitého ze spalin.
 • Absence aditiv a karcinogenních přísad.
 • Tišší chod motoru. Při srovnání naftového a CNG motoru u autobusů se jedná až o 50% snížení hladiny hluku vně vozidla a o 60 až 70 % uvnitř vozidla.
 • Nulové ztráty paliva při tankování, na rozdíl od nafty nedochází k odpařování.
 • CNG nelze zcizit.
 • Nulová kontaminace okolí při úniku paliva.

Vozidla na CNG

auto

CNG vozidla jsou ekologická, spalováním CNG nevznikají především žádné pevné částice.

Jaké jsou náklady na CNG vůz

kalkulacka

Cena CNG je v kg, v 1 kg je 1,4 m3 CNG. Jeden m3 CNG pak odpovídá energeticky jednomu litru benzinu.