CNG versus LPG

Zatímco LPG vzniká při rafinaci ropy, získávání CNG je na ní zcela nezávislé. I LPG je k přírodě šetrnější než benzin a nafta, CNG ho však ještě překonává. Navíc složení LPG se může na každé čerpací stanici lišit, zatímco složení CNG je neměnné.

LPG - propan-butan

LPG vzniká při rafinaci ropy, případně jako kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby zemního plynu. Jde o směs zkapalněných rafinérských plynů, uhlovodíků, obsahujících převážně propan, butan a menší množství vyšších uhlovodíků. Propan-butan je v současnosti nejvíce využívaný plyn v dopravě.

  • Jedná se o levné, z ekologického pohledu příznivé palivo.
  • Kvůli vazbě na ropu je však otázkou, zda může být považován za alternativní palivo.

Za normálních atmosférických podmínek se propan-butan vyskytuje v plynné formě. Ochlazením nebo stlačením ho lze převést do kapalného stavu. Pak se jeho objem zmenší 260x. Snadný přechod mezi oběma skupenstvími je výhodný zejména pro praktické využití. Zajímavostí je, že poměr obsahu propanu a butanu v LPG je závislý jak na dodavatelích, tak na zimním či letním období.

CNG - stlačený zemní plyn

Stlačený zemní plyn, metan, představuje díky vysokému oktanovému číslu čisté palivo. Nemá problémy se současnými ani budoucími emisními limity. Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin, než ta s klasickým pohonem. To napomáhá v boji se skleníkovým efektem i znečištěným ovzduším ve městech. Přechod na CNG snižuje emise:

  • oxidů dusíku
  • oxidu uhelnatého a uhličitého
  • oxidu siřičitého
  • pevných částic i karcinogenních látek

CNG se využívá v klasických benzinových motorech a je možné jej kombinovat s původním palivem. Na světě jsou ohromné zásoby zemního plynu. Lidstvu mají dle současných odhadů vydržet několikanásobně déle než zásoby ropy. Díky rozložení nalezišť po světě zároveň těžba méně trpí turbulencemi v nestabilních oblastech.

Vozidla na CNG

auto

Na českém trhu je k dispozici několik modelů sériově vyráběných CNG vozidel.

Jaké jsou náklady na CNG vůz

kalkulacka

Ceny CNG jsou udávány v kg nebo v m3, přepočet mezi nimi je 1 kg CNG=1,4 m3 CNG