Legislativa

Přehled základní legislativy k problematice CNG.

Složení CNG:

Požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a monitorování složení a jakosti prodávaných pohonných hmot, prodej a výdej pohonných hmot, evidenci čerpacích stanic pohonných hmot upravuje Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot č. 311/2006 Sb. Jakostní standardy zemního plynu stanovuje ČSN 38 6110.

CNG vozidla:

Provoz CNG vozidel je upraven Vyhláškou č. 341/2014 Sb. Technická nezpůsobilost plynového zařízení je řešena v § 20. Předpis EHK č. 110 se vztahuje na zkoušení a schvalování typu konstrukčních částí  motorových vozidel používajících CNG ve svém pohonném systému a typu vozidel z hlediska montáže homologovaných konstrukčních částí pro použití CNG k jejich pohonu. Předpis EHK OSN č. 115 se vztahuje na přestavby vozidel z provozu na pohon alternativním palivem LPG nebo CNG.

CNG plnicí stanice:

Legislativu CNG stanic (podmínky pro umisťování, provedení, zkoušení a provoz ) určují Technická pravidla GAS - TPG 304 02. Legislativu CNG plnicích zařízení (podmínky pro umisťování, provedení, zkoušení a provoz) určují Technická doporučení GAS TDG 982 03.

Parkování, opravy a servis CNG vozidel:

Vyhláška č. 268/2011 Sb., řeší vybavení garáží pro parkování CNG vozidel, vybavení servisu nebo opravny CNG vozidel a parkování CNG vozidel v podzemní hromadné garáži pro veřejné užívání. Požadavky na vybavení garáží a jiných prostor, používaných k parkování, odstavování a stání CNG vozidel a vymezení podmínek pro projektování, výstavbu a provoz stanovují Technická pravidla GAS - TPG 982 01. Požadavky a podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly CNG vozidel stanovují Technická pravidla GAS - TPG 982 02.

 

Palivové identifikační štítky

V říjnu 2018 vstoupilo v platnost sjednocené celoevropské značení paliv prostřednictvím palivových štítků umístěných na výdejních stojanech veřejných čerpacích a plnicích stanic PHM a to v souladu s normou ČSN EN 16942 Paliva – Identifikace kompatibility – Grafické vyjádření informací pro spotřebitele.