Vydání CNG karty

Pro tankování automobilů na CNG byl vyvinut jednotný platební karetní systém Card Centrum. Každý vlastník CNG vozu by si měl požádat o vydání karty CNG. Tankování v hotovosti či na jiné platební karty je omezeno.

Plnicí stanice CNG jsou téměř výlučně bezobslužné, téměř všechny jsou zapojeny do platebního systému Card Centra. Zákazník si samoobslužně tankuje, stanice jsou přístupné nonstop 24 hodin. Platební kartou se rovněž otevírá přístup k některým stanicím.

Za odebraný CNG na všech stanicích v systému Card Centra je 1 x měsíčně zaslána faktura s výpisem tankování, dále je možnost zaslání faktury mailem nebo platit inkasem z účtu zákazníka. V případě neuhrazení faktury je po 2 výzvách k zaplacení karta zablokována.

Kartu CNG vydávají všechny společnosti, které jsou účastníky v rámci provozování platebního systému. 

Placení CNG je velmi jednoduché, podívejte se na instruktážní video:

  

Pro vydání innogy CNG karty vyplňte prosím tento formulář: